Sign in | الإثنين 2 أوت 2021 | دو شنبه, 11 مرداد 1400

آسیب های نوپدید

یک شنبه, 23 شهریور 1399 ساعت 11:36:25

آسیبهای نوپدید

  

آسیب های نوپدید

اسیب های نوپدید اسیبهایی هستند که ارتباط مستقیم با فناوری جدید دارند. آسیبهای ناشی از استفاده از ماهواره ّ تلفن همراه ّ اینترنت و بازیهای رایانه ای که البته استفاده صحیح از هر کدام از این ابزارها می تواند نکات مثبتی در برداشته باشد اما استفاده نامناسب و کاربردهای منفی چون تهاجم فرهنگی ّ روابط نامتعارف و قبیح و نامشروع ّ عشق های مثلثی ّ مصرف مشروبات الکلی، رواج مدلهای غربی ، فرقه های انحرافی ، شیطان پرستی که افراد زیادی بخصوص جوانان و نوجوانان را جذب کرده که اسیب های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

متاسفانه استفاده نادرست از اینترنت نیز موجب آسیب فراوان به افراد و جامعه می گردد که ایران بیشترین کاربران اینترنتی را دارد . عشق های مجازی ّ کلاهبرداری و سوء استفاده از دختران و پسران ، ازدواج های اینترنتیّ سرقت و اخازی از جمله آسیب های ناشی از استفاده نادرست از اینترنت می باشد.

مواد مخدر: تغییر شیوه مصرف از سنتی به شیمیایی و استفاده از قرص های روان گردان امروزه  به تهدیدی جدی تبدیل شده است . امروز اعتیاد تنها به قالب یک پودر سفید رنگ یا تریاک که دود و بو داشته باشد محدود نمی شود بلکه گسترش آن به صورت شکلات و آدامس گردید.

خانه های مجردی : مهمترین موضوعی که جوانان را به سمت زندگی مجردی سوق میدهد استقلال است می توان تغییر خواسته های و علایق جوانان را علت افزایش تمایل به زندگی مجردی دانست

تکدی گری و قتل های مدرن هم از جمله اسیب های نوپدید می باشد....

اوقات شرعی به وقت ساری