ورود اعضاء الإثنين 14 جوان 2021 | دو شنبه, 24 خرداد 1400

اخبار

یک شنبه, 23 شهریور 1399 ساعت 10:56:35

کارگاه آموزشی تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان
شنبه, 01 خرداد 1400 ساعت 12:58:57

کارگاه آموزشی تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان برگزار شد

تدریس اثربخش و فعال در فضای مجازی جلسه دوم
شنبه, 01 خرداد 1400 ساعت 12:55:20
کارگاه آموزشی

دومین جلسه کارگاه آموزشی تدریس اثربخش و فعال در فضای مجازی برگزار شد

کارگاه عفاف و حجاب
شنبه, 01 خرداد 1400 ساعت 12:46:49
کارگاه مجازی

کارگاه مجازی عفاف و حجاب در مورخ 18 اسفند 99 با حضور استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار شد.

 

کارگاه آموزشی تدریس اثربخش و فعال در فضای مجازی جلسه اول
شنبه, 01 خرداد 1400 ساعت 12:43:04
کارگاه آموزشی مجازی

دومین جلسه کارگاه آموزشی تدریس اثربخش و فعال در فضای مجازی در تاریخ 12 اردیبهشت توسط خانم دکتر تقوایی یزدی برگزار شد.